Aktualności


Intercity IT - od infrastruktury do bezpiecznych danych
04.10.2018 | Webinaria | Wydarzenia | Wiedza |

Z początkiem października 2018 r. Grupa 3S we współpracy z magazynem COMPUTERWORLD rozpoczyna realizację czterech inicjatyw.

Pierwsza z nich obejmuje publikację zapisu wideo rozmowy red. naczelnego COMPUTERWORLD Tomasza Bitnera z prezesami zarządów 3S i 3S Data Center pt. „Technologie przy kawie”, druga to cykl 4 webinariów z udziałem ekspertów Grupy 3S, trzecia obejmuje spotkania dla profesjonalistów
i sympatyków IT w Katowicach i Warszawie, a czwarta zakłada opracowanie i wydanie dodatku do magazynu COMPUTERWORLD.

Całość łączy idea Meet IT: Intercity IT – od infrastruktury do bezpiecznych danych, której celem jest pokazanie jak łącząc rozproszoną infrastrukturę, zespoły specjalistów IT o wysokich kompetencjach i współpracę z globalnymi dostawcami sprzętu i usług, tworzyć bezpieczne rozwiązania IT dopasowane do indywidualnych potrzeb firm.

Wszystkie inicjatywy realizowane są przez Grupę 3S we współpracy z IDG wydawcą magazynu COMPUTERWORLD.

Sponsorzy