Meet IT Katowice vol. 1

Meet IT Katowice vol. 1

18.10.2012 | Katowice

Temat spotkania: "Zastosowanie cloud computingu w firmach globalnych i lokalnych."

13.40-14.00 Rejestracja uczestników

14.00-15.30 Część merytoryczna – aula Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, ul. Opolska 15

14.00-14.20 “Droga do Cloud”, Robert Bigos - Business development manager private cloud solution, IBM CEE SEI Cloud Team

14.20-14.40 "Informatyczna ewolucja mediów,czyli cloud w praktyce", Paweł Salamucha, Kierownik zespołu IT w wydawnictwie Gruner+Jahr Polska

14.40-15.00 "Cloud Computing - meet czy mit?", Michał Grzegorzewski - Managed services manager, Fujitsu Technology Solutions

15.00-15.20 "Ciągłość działania z wykorzystaniem chmury", Krzysztof Jakubowski - Prezes Zarządu, Net-o-logy

15.30-17.00    Część nieformalna – Club Garage w Katowicach

15.30-15.50 Poczęstunek

15.50 -16.20 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów  z części merytorycznej: Cloud na Śląsku: co, gdzie i jak?

16.20 – 16.50 Blok: poza IT, czyli skuteczna motywacja – teoria i praktyka - Piotr Pawłowski, trener, coach, właściciel firmy szkoleniowej Newskills, Członek Zarządu 3S
–      Wybrane elementy teorii motywacji: teoria perspektywy i teoria przepływu (flow)
–      Co motywuje naszych pracowników: test „Kotwice karier zawodowych”
–      System operacyjny Motywacja 2.0
16.50-18.00 Turniej gry w kręgle