Meet IT Katowice vol. 14

Meet IT Katowice vol. 14

01.10.2015 | Katowice

Temat przewodni: Biznes ma głos, czyli VoIP w praktyce
11.30 - 12.00 Rejestracja uczestników
12.00 - 12.15 Powitanie uczestników
12.15 - 14.35 Część I: merytoryczna
12.15 - 12.40 "VoIP - integracja i skalowalność" - Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO
12.40 - 13.05 "Stacjonarnie, ale bezprzewodowo, czyli alternatywne sposoby wykorzystania usług głosowych" - Andrzej Wiśniewski, Dyrektor ds. Rozwoju i Marcin Grabowski, Product Manager KONTEL
13.05 - 13.30 "Nowoczesna telefonia IP. Integracja systemów informatycznych i systemów telekomunikacyjnych" - Jacek Jamicki, Prezes Zarządu ADESCOM
13.30 - 13.45 Przerwa kawowa
13.45 - 14.10 "TeleCloud - usługi telekomunikacyjne w chmurze" - Błażej Pawlik, Dyrektor Działu Usług Głosowych 3S
14.10 - 14.35 "Rozmawiaj bezpiecznie, czyli wybrane zagrożenia poufności informacji" - Andrzej de Junosza Załuski, Dyrektor Generalny projektu SECURO
14.35 - 15.00 Przerwa na poczęstunek
15.00 - 17.00 Część II: "Spoza IT"
15.00 - 15.30 "W poszukiwaniu telekomunikacyjnej superusługi" - Wojciech Apel, Prezes Zarządu 3S
15.30 - 17.00 Nieformalne rozmowy uczestników i prelegentów