Meet IT Kraków vol. 2

Meet IT Kraków vol. 2

12.06.2014 | Kraków

"Administracja i przechowywanie danych wrażliwych."
12.40-13.00 Rejestracja uczestników
13.00-13.10 Powitanie uczestników
13.10-15.00 Część merytoryczna – Restauracja&Oranżeria AUGUSTA, Kraków
13.10-13.30 „Dane wrażliwe w telemedycynie”, Jacek Kopeć, Silvermedia Sp. z o.o.
13.30-13.50 "Dane osobowe w data center – obowiązki klienta i obowiązki dostawcy", Jarosław Żabówka, właściciel firmy proInfoSec.pl, wspomaga małe i duże przedsiębiorstwa w tworzeniu systemów zarzadzania bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych, administrator grupy IT Katowice na GoldenLine
13.50-14.10 "Dobre praktyki email marketingu", Vladimir Mitiuszew, Systems Architect FreshMail, FreshMail Sp. z o.o.
14.10-14.30 "Od audytu bezpieczeństwa IT do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji", Przemysław Bańko, dyrektor ds. rozwoju systemów IT Probus Consulting i pełnomocnik ds. bezpieczeństwa Proximus
14.30-15.00 Poczęstunek
15.00-17.00 Część nieformalna – Restauracja&Oranżeria AUGUSTA, Kraków
15.00-15.30 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów z części merytorycznej: administracja i przechowywanie danych wrażliwych, prowadzący Adrian Kapczyński PTI
15.30 -16.00 „Spoza IT..czyli: Wywieranie wpływu cz. II - konsekwencja i konformizm, Piotr Pawłowski, coach, trener, Członek Zarządu 3S
16.00-17.00 Luźne rozmowy w Oranżerii AUGUSTA