Meet IT

Od października 2012 roku Grupa 3S organizuje spotkania Meet IT - pierwsze z nich odbyło się w Katowicach. Naszym celem było udostępnienie platformy-miejsca, gdzie profesjonaliści IT mieliby możliwość spotkać się i wymienić wiedzą i doświadczeniami. Dzięki zaangażowaniu ekspertów z Grupy 3S i Partnerów branżowych uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami IT, prezentacjami doświadczeń zdobytych podczas wdrożeń i trendami, które pojawiły się w teleinformatyce. Wartością dodaną każdego Meet IT jest blok "Spoza IT", w którym pojawiają się eksperci niezwiązani bezpośrednio z IT, dzielący się wiedzą z zakresu zarządzania biznesem, rozwoju zasobów ludzkich i innych zagadnień "miękkich".

W 2015 roku podjęliśmy decyzję o organizacji Meet IT również poza regionem śląskim w Krakowie i Wrocławiu.

Z kolei w 2017 roku wydarzenie zawitało również do Warszawy.

Zobacz jak wyglądały dotychczasowe spotkania Meet IT

Rok 2018 rozpoczęliśmy od rozszerzenia formuły Meet IT na Webinaria | Wydarzenia | Wiedzę. Chcemy wykorzystywać narzędzia on-line do szerszego propagowania wiedzy i wymiany doświadczeń z profesjonalistami IT. Nie rezygnujemy jednak ze spotkań off-line, ponieważ jesteśmy przekonani, że bezpośrednie kontakty i rozmowy są największą wartością w inicjatywie Meet IT.

Jeżeli jesteś zainteresowany Meet IT ... dołącz do społeczności www.facebook.com/IT.MEET